موارد سوءاستفاده از طراحان گرافیک طبق گزارشات شکل گرفته.


 1. برخی از آموزشگاه‌ها با عنوان کار آموزی و با وعده به‌کار گیری پس از گذراندن دوره، طراحان را به شرکت در دوره‌های آموزشی غیر رایگان فرا می‌خوانند.
 2. برخی کارفرمایان طراحان را بدون جلب رضایت در فیلدهای متفاوت نسبت به آنچه توافق کرده‌اند به کار می‌گیرند.
 3. برخی افراد به بهانه معرفی طراحان اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری‌ و در اختیار دیگران قرار می‌دهند.
 4. فراخوان‌های نامعتبر طراحان را تشویق و ترقیب به ارائه کار در ازای جایزه می‌کنند و در آخر صاحب آثار تمامی شرکت‌کنندگان می‌شوند.
 5. برخی کارفرمایان طراحان را به عقد قرارداد تک نسخه‌ای فرا می‌خوانند و از آن‌ها تعهد یک طرفه می‌گیرند.
 6. برخی سفارش‌دهندگان با تلاش در جهت حفظ گم‌نامی آثار گرافیکی، طراحان را از برخورداری حق مالکیت معنوی آثارشان محروم می‌کنند.
 7. برخی سودجویان طراحان را در بازه‌های چند روزه تا چند ماهه با عنوان دوره آزمایشی و به بهانه شناخت و ارزیابی به کار بدون دستمزد وا می‌دارند.
 8. برخی کارفرمایان با عنوان تعهد در حسن انجام کار مدارک شناسایی طراحان را نزد خود نگه می‌دارند.
 9. برخی کارفرمایان بدون توافق اولیه و پرداخت هزینه اضافی طراحان را وادار به ارائه فایل لایه‌باز می‌کنند.
 10. برخی سایت‌های واسطه بدون ساز و کار شفاف و قانونی طراحان را به همکاری در تولید و ارائه محتوای گرافیکی به کارمی‌گیرند.
 11. برخی کارفرمایان با عنوان تعهد در حسن انجام کار از طراحان گرافیک چک و سفته با مبالغ هنگفت دریافت می‌کنند.
 12. برخی سودجویان طراحان را در انجام امور جعل اسناد شریک می‌کنند، بدون آنکه طراح به این موضوع پی ببرد.
 13. برخی سودجویان به بهانه اطلاع‌رسانی از فرصت‌های شغلی و از این قبیل خدمات، طراحان را به فالو کردن صفحات اینستاگرامی فرا می‌خوانند.
 14. افرادی طراحان را به بهانه شناخت و ارزیابی بدون ‌بیعانه و دستمزد به کارمی‌گیرند.
 15. برخی کارفرمایان بدون اطلاع‌رسانی تعرفه‌های کم‌تری برای پرداخت حق بیمه طراحان به بیمه پرداخت می‌کنند.
 16. برخی افراد با ارائه نمونه‌کارهای دیگران اقدام به جذب مشتری و جلب اعتماد مشتریان می‌کنند.
 17. برخی کارفرمایان در جلسه مصاحبه متقاضیان را به ایده‌پردازی و طراحی روی یک موضوع مشخص و تعیین‌شده فرامی‌خوانند.
 18. برخی سایت‌های خدمات گرافیکی در روال همکاری با طراحان، بدون هیچ تعهد قانونی در قبال حفظ و نگهداری، اطلاعات آن‌ها را دریافت می‌کنند.
 19. برخی سایت‌های خدمات گرافیکی در جهت بازاریابی خود، قیمت‌ خدمات طراحان را تا حد امکان کاهش می‌دهند.
 20. برخی سفارش‌دهندگان طراحان را به اجرای آثار دیگر طراحان بدون کسب اجازه و جلب رضایت آن‌ها فرا می‌خوانند.
 21. برخی طراحان فاقد کد عضویت، خود را به‌عنوان اعضای انجمن طراحان گرافیک معرفی می‌کنند.
 22. برخی افراد بدون دانش، تجربه، مهارت و نمونه‌کار مرتبط با طراحی گرافیک، خود را به عنوان طراح گرافیک معرفی می‌کنند.
 23. برخی کارفرمایان در ازای دریافت اسناد تجاری (چک، سفته…) از طراحان به آن‌ها رسید معتبری ارائه نمی‌دهند.
 24. برخی اشخاص ناشناس در اینترنت به نام شرکت‌های خارجی به طرحان سفارش کار می‌دهند و در ازای آن نه تنها پولی پرداخت نمی‌کنند بلکه از آن‌ها به عناوین مختلف مثل پرداخت هزینه پروسه مالی، یا ماوالتفاوت مبغل بالایی که به اشتباه فاکتور شده پول طلب می‌کنند. مثلا طراح برای شرکت به مبلغ ۱۰۰۰ دلار کار کرده است در حالی که واحد مالی اشتباها ۱۲۰۰ دلار فاکتور رد کرده است و از متقاضی ۲۰۰ دلار بالابود را پیش از پرداخت طلب می‌کنند.