معرفی طراح بصورت استوری

۵۰٬۰۰۰ تومان

▪︎ در یک استوری اختصاصی انجام می‌شود.
▪︎پیش‌نمایش قبل از نشر برای طراح ایمیل یا دایرکت می‌شود.
▪︎هر استوری در هایلایت مخصوص به مدت یک سال قرار می‌گیردو بعد از آن طراح می‌تواند زمان نمایش را تمدید کند.
▪︎ محتوای استوری (مطابق تصویر) شامل عکس، نام و نام‌خانوادگی، عنوان شغلی و خدمات طراح است.
▪︎ صفحه اینستاگرام طراح به استوری تگ می‌شود.
▪︎ یک آدرس اینترنتی از طراح به استوری لینک می‌شود.


معرفی طراح بصورت پست

۳۰۰٬۰۰۰ تومان

▪︎ در یک پست اختصاصی انجام می‌شود.
▪︎ نمونه‌کارهای طراح در صفحات داخلی پست قرار دارد.
▪︎ پیش‌نمایش قبل از نشر برای طراح ایمیل یا دایرکت می‌شود.
▪︎ هر پست به مدت سه ماه در صفحه قرار می‌گیرد و بعد از آن طراح می‌تواند زمان نمایش را تمدید کند.
▪︎ هر زمان پس از نشر می‌تواند به درخواست طراح حذف شود.
▪︎ محتوای پست عیناً اطلاعات وارد شده در فرم ثبت‌نام است.
▪︎ صفحه اینستاگرام طراح به پست تگ می‌شود.